Ordjakt.se

Testa och utmana din ordkunskap

Det är en vintersport där spelare glider stenar av granit längs med en isbana mot en måltavla, även kallad boet. Spelet går ut på att positionera sina stenar närmast boets mittpunkt och använda små borstar för att påverka stenarnas bana och hastighet.